تعمیر و نگهداری تأسیسات و ساختمان ها

مدیریت تعمیر و نگهداری دانشگاه از مدیریت های جدید دانشگاه می باشد که با توجه به گستردگی فضاهای موجود ساختمانها و تأسیسات و نیاز به راهبری متمرکز در تاریخ 1395/08/20 از اداره تعمیر و نگهداری به مدیریت ارتقاء و به عنوان مدیریت تعمیر و نگهداری در زیر مجموعه معاونت اداری و مالی شروع بکار نموده است. بطور کلی وظایف این مدیریت را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمانها – خیابانها – محوطه ها – تأسیسات گرمایی – سرمایی – مکانیکی – الکتریکی – آب شرب – فاضلاب و ساختمانها و ابنیه وابسته به دانشگاه را شامل می شود که در طول سال بایستی نظارت و راهبری برای امور را به انجام رساند. فضای تحت پوشش را در 3 بخش و به شرح زیر می توان خلاصه نمود:

ردیف عنوان بخش شرح
الف ساختمانی
 • مساحت کل دانشگاه: 220 هکتار
 • سطح فضا سازی شده در حال بهره برداری: 65 هکتار
 • سطح ابنیه ساخته شده در حال بهره برداری: 93483 متر مربع در 31 مجموعه
 • بناهای در دست احداث: 23960 متر مربع در 7 مجموعه
ب تأسیسات
14 موتورخانه مرکزی که تأسیسات زیر در آنها مستقر می باشد:
 • 150 دستگاه موتور پمپ
 • 48 دیگ آبگرم
 • 1 دستگاه دیگ بخار
 • 6 دستگاه چیلر
 • 15 کیلومتر خط انتقال آب در سایزهای مختلف
 • 2 چاه آب شرب
 • 2 ایستگاه پمپاژ
 • ایستگاه تصفیه آب
ج برق
 • 195 تابلو برق
 • 20 تابلو مخابرات
 • حدود 300 تیر خیابانی
 • 250 تیر پارکی
 • 25 پرژکتور
 • یک پست زمینی 1250 کیلو واتی
 • دو پست زمینی 315 کیلو واتی
 • دو پست هوایی 315 کیلو واتی
 • یک پست زمینی 400 کیلو واتی
 • یک پست زمینی 63 کیلو واتی
 • یک پست زمینی 200 کیلو واتی