وظایف


ردیف شرح وظایف آقای مهدی زجاجی
1 نظارت بر تعمیر و نگهداری تأسیسات حرارتی، برودتی، آبرسانی و فاضلاب
2 برآورد هزینه های تعمیر و نگهداری و اعلام به مدیریت
3 بررسی وضعیت تعمیر و نگهداری ساختمانها و تأسیسات و اعلام گزارش به مدیریت
4 برنامه ریزی و زمانبندی جهت تعمیررات اساسی و ابلاغ به پیمانکاران طرف قرارداد
5 بررسی نواقص تدسیساتی و ارائه راهکار مناسب جهت تغییرات
6 بررسی نقشه های تأسیساتی شامل: آب، برق، گاز و … ساختمانهای در حال احداث
7 بررسی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی و اجرایی نمودن آن با هماهنگی مدیریت
8 تهیه نقشه های تأسیساتی مورد نیاز
9 برگزاری جلسات هماهنگی با پرسنل زیر مجموعه
10 آموزش نیروها در زمینه تعمیر و نگهداری
11 شرکت در جلسات مربوطه
12 محاسبه هزینه آب، برق و گاز پیمانکاران
13 انجام سایر امور محوله از سوی مدیریت تعمیر و نگهداری


ردیف شرح وظایف آقای علی اصغر افچنگی
1 تعمیر وسایل تأسیساتی، حرارتی، برودتی و تهویه
2 تهیه قطعات یدکی، نصب و انتقال موتورها
3 بهره برداری از دستگاههای تهویه و تعمیر وسایل تهویه و شوفاژ
4 آموزش راهنمایی تکنسین ها در زمینه تعمیر و نگهداری وسایل
5 بررسی و تشخیص عیوب دستگاههای تأسیساتی
6 اجرای تعمیرات و نگهداری به صورت زمانبندی و مستمر
7 همکاری با کارشناسان مربوطه در زمینه تعمیر و تغییرات لازم
8 ایجاد اصلاحات و تعمیرات لازم و بهسازی سیستم های برودتی
9 نظارت به کار نیروهای تأسیساتی طرف قرارداد و اعلام گزارش های لازم