وظایف

[notification type=”alert-info” close=”false” ]
۱- نظارت مستمر بر عملکرد پرسنل حوزه تعمیر و نگهداری و شرکت طرف قرارداد
۲- برگزاری جلسه توجیهی برای نیروهای حوزه و شرکت طرف قرارداد
۳- بازدید خصوصی از حوزه ها و دانشکده های مختلف و بررسی و رفع مشکلات ایشان در زمینه های مرتبط اعم از تفکیک – تغییر – تصحیح سیستم های برقی – آب، فاضلاب و فضاهای فیزیکی
۴- بررسی و ارائه راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب – برق
۵- برگزاری جلسات هماهنگی با حوزه عمرانی با توجه به تفکیک وظایف و بهینه استفاده نمودن از نیروها به منظور جلوگیری از دوبار کاری در کل دانشگاه
۶- پیگیری جهت دریافت و آرشیو نمودن دفترچه ساختمانی برای کلیه ساختمان های دانشگاه پس از تکمیل توسط معاونت عمرانی
۷- پیگیری و تلاش جهت دریافت نقشه های تأسیساتی کلیه ساختمانهای دانشگاه پس از تکمیل توسط معاونت عمرانی
۸- تلاش جهت تهیه نقشه های آب – برق – فاضلاب – فیبر نوری و گاز و نصب شاخص در مسیر انتقال آنها در محیط دانشگاه
۹- تلاش جهت بهینه نمودن سیستم های تأسیساتی (برودتی – و حرارتی) جهت صرفه جویی در صرفه انرژی و سایر امور محوله از سوی مقامات مافوق
۱۰- تدوین برنامه تعمیرات مورد نیاز و نظارت بر اجرای آن در زمانهای تعیین شده
[/notification]