معرفی

همکاران مجری:
شرکت تأسیساتی – در حال حاضر: 5 نیروی برق کار  –  8 نیروی تأسیساتی  –  2 نیروی ساختمانیردیف مشخصات شماره تماس
1 کشیک تأسیسات 44013240
2 نماینده شرکت پیمانکار (آقای کریم آبادی) 09150478272
3 پیمانکار طرف قرارداد شرکت تام نور شرق به مدیریت آقای رازقندی 09153717626