معرفی

همکاران مجری:
شرکت تأسیساتی – در حال حاضر: ۵ نیروی برق کار  –  ۸ نیروی تأسیساتی  –  ۲ نیروی ساختمانی


[table width =”100%” style =”table-striped table-bordered table-hover” responsive =”true”]
[table_head]
[th_column]ردیف[/th_column]
[th_column]مشخصات[/th_column]
[th_column]شماره تماس[/th_column]
[/table_head]
[table_body]
[table_row]
[row_column]1[/row_column]
[row_column]کشیک تأسیسات[/row_column]
[row_column]44013240[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]2[/row_column]
[row_column]نماینده شرکت پیمانکار (آقای کریم آبادی)[/row_column]
[row_column]09150478272[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]3[/row_column]
[row_column]پیمانکار طرف قرارداد شرکت تام نور شرق به مدیریت آقای رازقندی[/row_column]
[row_column]09153717626[/row_column]
[/table_row]
[/table_body]
[/table]