معاون اداری و مالی

دکتر بهرام سیاوش پور
سمت :  معاون اداری و مالی
مدرک تحصیلی :  دکتری –  مرتبه استادیار
رشته تحصیلی و محل اخذ  : معماری – دانشگاه شهید بهشتی

 


نام و نام خانوادگی        تلفن پست الکترونیک
دکتر بهرام سیاوش پور 44012550  siavashpor@hsu.ac.ir
معصومه خسروجردی (مسئول دفتر) 44012551 Edari-mali@hsu.ac.ir