ستاد رفاهی اعضای هیأت علمی طی توافق مشترک با شرکت ره آورد سیر ملل اقدام به برگزاری سفرهای سیاحتی و فرهنگی اساتید و کارکنان دانشگاه ها به مالزی کرده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه نمایید