بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم وزارت علوم و دانشگاه ها می رساند، ستاد امور رفاهی با همکاری بانک گردشگری برای صدور کارت های پرداخت ارزی مبادرت به انعقاد تفاهم نامه نموده است . لذا همکاران محترمی که تمایل به استفاده از این کارت ها دارند می توانند به سایت ستاد رفاهی اعضای هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به آدرس https://setadrefahi.msrt.ir/fa مراجعه نمایند.

دریافت اطلاعیه