اطلاعیه سرعین (متل پینار)

امکانات و گروه بندی جهت اقامت در متل پینار سرعین  به شرح ذیل می باشد:

1) محل اقامت : متل پینار و در واحد های یک خوابه

2) واحدها دارای لوازم مختصر آشپزی و پذیرایی و سرویس بهداشتی و حمام وکولر می باشد.

3) مدت اقامت چهار شب و پنج روز

4) ساعت پذیرش جهت اقامت ساعت 14 و تخلیه و تحویل سوئیتها در روز پایانی ساعت 10 می باشد.

5) وسیله رفت و برگشت در طول مسافرت به عهده ی همکاران می باشد.

6)هزینه اقامت:

الف: همسر و فرزندان تحت تکفل  تا سقف 4 نفر به ازاء هر نفر 800000 ریال

ب: فرزندان اصلی مازاده 4 نفر و پدر و مادر تحت تکفل هرنفر  به مبلغ 800000 ریال

ج: افراد مازاد ( فرزندان متاهل و پدر و مادر همسر ) هر نفر به مبلغ 1000000 ریال

درضمن با توجه به مشکلات سالهای گذشته  و محدودیت ایجاد شده امکان اعزام افراد(متفرقه) غیراز افراد ذکرشده  مقدور نمی باشد.

شایان ذکراست : با توجه به عدم پیش بینی وعده غذایی دراین مسافرت ، هزینه اعلام شده جهت اسکان با درنظر گرفتن سوبسیدهزینه غذا می باشد.  

آدرس:

سرعین  خیابان ولیعصر ،جنب آبدرمانی پهنلو ، متل پینار موسی زاده 09144549188

 

 


جدول زمانی وگروهها ی سرعین

 

 

شروع خاتمه
گروه اول : 24/4/1397 28/4/1397
گروه دوم : 28/4/1397 1/5/1397
گروه سوم : 1/5/1397 5/5/1397
گروه چهارم: 5/5/1397 9/5/1397
گروه پنجم: 9/5/1397 13/5/1396
گروه ششم : 13/5/1397 17/5/1397
گروه هفتم : 17/5/1397 21/5/1397
گروه هشتم : 21/5/1397 25/5/1397
گروه نهم : 25/5/1397 29/5/1397
گروه دهم : 29/5/1397 2/6/1397
ظرفیت هر گروه تعداد4 خانواده می باشد.