امکانات و گروه بندی جهت اقامت در متل پینار سرعین  به شرح ذیل می باشد:

۱) محل اقامت : متل پینار و در واحد های یک خوابه

۲) واحدها دارای لوازم مختصر آشپزی و پذیرایی و سرویس بهداشتی و حمام وکولر می باشد.

۳) مدت اقامت چهار شب و پنج روز

۴) ساعت پذیرش جهت اقامت ساعت ۱۴ و تخلیه و تحویل سوئیتها در روز پایانی ساعت ۱۰ می باشد.

۵) وسیله رفت و برگشت در طول مسافرت به عهده ی همکاران می باشد.

۶)هزینه اقامت:

الف: همسر و فرزندان تحت تکفل  تا سقف ۴ نفر به ازاء هر نفر ۸۰۰۰۰۰ ریال

ب: فرزندان اصلی مازاده ۴ نفر و پدر و مادر تحت تکفل هرنفر  به مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال

ج: افراد مازاد ( فرزندان متاهل و پدر و مادر همسر ) هر نفر به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

درضمن با توجه به مشکلات سالهای گذشته  و محدودیت ایجاد شده امکان اعزام افراد(متفرقه) غیراز افراد ذکرشده  مقدور نمی باشد.

شایان ذکراست : با توجه به عدم پیش بینی وعده غذایی دراین مسافرت ، هزینه اعلام شده جهت اسکان با درنظر گرفتن سوبسیدهزینه غذا می باشد.  

آدرس:

سرعین  خیابان ولیعصر ،جنب آبدرمانی پهنلو ، متل پینار موسی زاده ۰۹۱۴۴۵۴۹۱۸۸

 

 


جدول زمانی وگروهها ی سرعین

 

 

شروع خاتمه
گروه اول : ۲۴/۴/۱۳۹۷ ۲۸/۴/۱۳۹۷
گروه دوم : ۲۸/۴/۱۳۹۷ ۱/۵/۱۳۹۷
گروه سوم : ۱/۵/۱۳۹۷ ۵/۵/۱۳۹۷
گروه چهارم: ۵/۵/۱۳۹۷ ۹/۵/۱۳۹۷
گروه پنجم: ۹/۵/۱۳۹۷ ۱۳/۵/۱۳۹۶
گروه ششم : ۱۳/۵/۱۳۹۷ ۱۷/۵/۱۳۹۷
گروه هفتم : ۱۷/۵/۱۳۹۷ ۲۱/۵/۱۳۹۷
گروه هشتم : ۲۱/۵/۱۳۹۷ ۲۵/۵/۱۳۹۷
گروه نهم : ۲۵/۵/۱۳۹۷ ۲۹/۵/۱۳۹۷
گروه دهم : ۲۹/۵/۱۳۹۷ ۲/۶/۱۳۹۷
ظرفیت هر گروه تعداد۴ خانواده می باشد.