امکانات و گروه بندی جهت اقامت در مجموعه آفتاب دریاکنار  به شرح ذیل می باشد:

۱) محل اقامت : واحدهای دوخوابه در دو طبقه اول و دوم واقع در دریاکنار

۲) واحدها دارای لوازم مختصر آشپزی و پذیرایی و سرویس بهداشتی و حمام و سیستم سرمایشی می باشد.

۳)مدت اقامت چهار شب و پنج روز همراه با چهار وعده ناهار یا شام  که پذیرایی از همکاران در محل اقامت یا در آشپزخانه سرآشپز (با هماهنگی) انجام خواهد گرفت.

۴) ساعت پذیرش جهت اقامت ساعت ۱۴ و تخلیه و تحویل سوئیتها در روز پایانی ساعت ۱۰ می باشد.

۵) وسیله رفت و برگشت در طول مسافرت به عهده ی همکاران می باشد.

۶) صبحانه در محل اقامت به تعداد نفرات پیش بینی خواهد شد.

۷) هزینه اقامت:

الف :تبعی یک :شامل همسر و فرزندان تحت تکفل  تا سقف ۴ نفر هر نفر به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

ب: تبعی دو: فرزندان تحت تکفل مازاد ۴ نفر  و پدر و مادر تحت تکفل هر نفر به مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال

ج: افراد مازاد ( پدر و مادر همسر و برادر و خواهر ) هر نفر به مبلغ ۱۴۰۰.۰۰۰ ریال

د: پذیرش همراه  در همان سویت خانواده اصلی می باشد

ايام دوره روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز آخر
وعده پذيرايي
ناهار

چلوکوبیده

نوشابه و ماست موسیر

چلو اکبر جوجه

نوشابه و ماست موسیر

چلوماهی قزل آلا

نوشابه و ماست موسیر

چلوجوجه

نوشابه و ماست موسیر

در ضمن با توجه به مشکلات سالهای گذشته  و محدودیت ایجاد شده از طرف مسئولین متل امکان اعزام افراد(متفرقه) غیراز افراد ذکرشده مقدور نمی باشد.

آدرس: ابتدای فریدونکنار جنب خزر شهر – دریاکنار ،خیابان سیزدهم مجموعه آفتاب

 

جدول زمانی و گروههای دریاکنار

 

شروع خاتمه
گروه اول : ۱/۴/۱۳۹۷ ۵/۴/۱۳۹۷
گروه دوم : ۵/۴/۱۳۹۷ ۹/۴/۱۳۹۷
گروه سوم : ۹/۴/۱۳۹۷ ۱۳/۴/۱۳۹۷
گروه چهارم: ۱۳/۴/۱۳۹۷ ۱۷/۴/۱۳۹۷
گروه پنجم: ۱۷/۴/۱۳۹۷ ۲۱/۴/۱۳۹۷
گروه ششم : ۲۱/۴/۱۳۹۷ ۲۵/۴/۱۳۹۷
گروه هفتم : ۲۵/۴/۱۳۹۷ ۲۹/۴/۱۳۹۷
گروه هشتم : ۲۹/۴/۱۳۹۷ ۲/۵/۱۳۹۷
گروه نهم : ۲/۵/۱۳۹۷ ۶/۵/۱۳۹۷
گروه دهم : ۶/۵/۱۳۹۷ ۱۰/۵/۱۳۹۷
گروه یازدهم: ۱۰/۵/۱۳۹۷ ۱۴/۵/۱۳۹۷
گروه دوازدهم: ۱۴/۵/۱۳۹۷ ۱۸/۵/۱۳۹۷
گروه سیزدهم: ۱۸/۵/۱۳۹۷ ۲۲/۵/۱۳۹۷
گروه جهاردهم: ۲۲/۵/۱۳۹۷ ۲۶/۵/۱۳۹۷
گروه پانزدهم: ۲۶/۵/۱۳۹۷ ۳۰/۵/۱۳۹۷
گروه شانزدهم: ۳۰/۵/۱۳۹۷ ۳/۶/۱۳۹۷
گروه هفدهم: ۳/۶/۱۳۹۷ ۷/۶/۱۳۹۷
گروه هجدهم: ۷/۶/۱۳۹۷ ۱۱/۶/۱۳۹۷
گروه نوزدهم: ۱۱/۶/۱۳۹۷ ۱۵/۶/۱۳۹۷
گروه بیستم: ۱۵/۶/۱۳۹۷ ۱۹/۶/۱۳۹۷
گروه بیست ویکم: ۱۹/۶/۱۳۹۷ ۲۳/۶/۱۳۹۷
گروه بیست ودوم ۲۳/۶/۱۳۹۷ ۲۷/۶/۱۳۹۷
ظرفیت هر گروه تعداد ۷ خانواده می باشد.