اطلاعیه فریدونکنار (مجتمع آفتاب دریاکنار)

امکانات و گروه بندی جهت اقامت در مجموعه آفتاب دریاکنار  به شرح ذیل می باشد:

1) محل اقامت : واحدهای دوخوابه در دو طبقه اول و دوم واقع در دریاکنار

2) واحدها دارای لوازم مختصر آشپزی و پذیرایی و سرویس بهداشتی و حمام و سیستم سرمایشی می باشد.

3)مدت اقامت چهار شب و پنج روز همراه با چهار وعده ناهار یا شام  که پذیرایی از همکاران در محل اقامت یا در آشپزخانه سرآشپز (با هماهنگی) انجام خواهد گرفت.

4) ساعت پذیرش جهت اقامت ساعت 14 و تخلیه و تحویل سوئیتها در روز پایانی ساعت 10 می باشد.

5) وسیله رفت و برگشت در طول مسافرت به عهده ی همکاران می باشد.

6) صبحانه در محل اقامت به تعداد نفرات پیش بینی خواهد شد.

7) هزینه اقامت:

الف :تبعی یک :شامل همسر و فرزندان تحت تکفل  تا سقف 4 نفر هر نفر به مبلغ 1200000 ریال

ب: تبعی دو: فرزندان تحت تکفل مازاد 4 نفر  و پدر و مادر تحت تکفل هر نفر به مبلغ 1.200.000 ریال

ج: افراد مازاد ( پدر و مادر همسر و برادر و خواهر ) هر نفر به مبلغ 1400.000 ریال

د: پذیرش همراه  در همان سویت خانواده اصلی می باشد

ايام دوره روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز آخر
وعده پذيرايي
ناهار

چلوکوبیده

نوشابه و ماست موسیر

چلو اکبر جوجه

نوشابه و ماست موسیر

چلوماهی قزل آلا

نوشابه و ماست موسیر

چلوجوجه

نوشابه و ماست موسیر

در ضمن با توجه به مشکلات سالهای گذشته  و محدودیت ایجاد شده از طرف مسئولین متل امکان اعزام افراد(متفرقه) غیراز افراد ذکرشده مقدور نمی باشد.

آدرس: ابتدای فریدونکنار جنب خزر شهر – دریاکنار ،خیابان سیزدهم مجموعه آفتاب

 

جدول زمانی و گروههای دریاکنار

 

شروع خاتمه
گروه اول : 1/4/1397 5/4/1397
گروه دوم : 5/4/1397 9/4/1397
گروه سوم : 9/4/1397 13/4/1397
گروه چهارم: 13/4/1397 17/4/1397
گروه پنجم: 17/4/1397 21/4/1397
گروه ششم : 21/4/1397 25/4/1397
گروه هفتم : 25/4/1397 29/4/1397
گروه هشتم : 29/4/1397 2/5/1397
گروه نهم : 2/5/1397 6/5/1397
گروه دهم : 6/5/1397 10/5/1397
گروه یازدهم: 10/5/1397 14/5/1397
گروه دوازدهم: 14/5/1397 18/5/1397
گروه سیزدهم: 18/5/1397 22/5/1397
گروه جهاردهم: 22/5/1397 26/5/1397
گروه پانزدهم: 26/5/1397 30/5/1397
گروه شانزدهم: 30/5/1397 3/6/1397
گروه هفدهم: 3/6/1397 7/6/1397
گروه هجدهم: 7/6/1397 11/6/1397
گروه نوزدهم: 11/6/1397 15/6/1397
گروه بیستم: 15/6/1397 19/6/1397
گروه بیست ویکم: 19/6/1397 23/6/1397
گروه بیست ودوم 23/6/1397 27/6/1397
ظرفیت هر گروه تعداد 7 خانواده می باشد.