پیرو مذاکرات و تفاهم نامه همکاری فی مابین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و موسسه آموزشی و تحقیقاتی دفاعی به منظور استفاده بهینه و اصولی از توانمندی دانش آموختگان دانشگاهی، مقرر شده است که این افراد بتوانند در آزمایشگاه های تخصصی مرتبط با رشته خود به عنوان امریه سربازی همکاری نمایند. شرایط اعلام شده به شرح فایل زیر می باشد:

 

شرایط بکارگیری افراد تحت عنوان امریه سربازی در دانشگاهها