اطلاعیه دانشگاه مازندران

جهت استفاده اعضای دانشگاه ها از امکانات ویلاهای خواهبگاه شهید نواب صفوی از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

 

اطلاعیه دانشگاه مازندران برای نوروز ۹۹