قراردادهای سال ۹۳


 
 
 
عنوان مجری مبلغ تاریخ خاتمه
راه اندازی و انتقال دانش فنی سیستم اتوماسیون توزیع دکتر حدادنیا
ساماندهی و طراحی بازارهای روز و میدان تره بار شهر شیروان دکتر شهاب عباس زاده
مطالعه و ساماندهی و طراحی مسیل شهری در شهر کاشمر دکتر شهاب عباس زاده
انجام مطالعات و طراحی موزه شهید فرومندی دکتر محمد علی طالبی
امکان سنجی و بهینه سازی برداشت برخی از فلزات سرطانزا در شرایط آزمایشگاهی دکتر رضا طیبی-دکتر نسرین ملانیا
نظارت بر انجام مطالعات شناسایی و تهیه بانک و ژن در ماهیان آب های داخل استان دکتر اسکندر رستگارپویانی
بررسی سلولی ، مولکولی و ماکروسکپی ترمیم زخم به واسطه عصاره زیستی  بافت پلاستمای پلاناریا دکتر مجید مومنی مقدم
طرح پژوهش طراحی شهر در محدوده کمربند شرق سبزوار دکتر بهرام سیاوش پور
تاثیر هدفمندی یارانه ها بر حامل هابی انرژی دکتر مهدی دیمی دشت بیاض
بومی سازی دانش فنی جبران سازی دمایی حجم فرآورده در تجهیزات اندازه گیری توزیع فرآورده های نفتی دکتر مجید بقایی نژاد
شرح خدمات طراحی پارک توریستی ۱۰ هکتاری شرق داورزن دفتر فنی دانشکده معماری و شهرسازی
ارزیابی پتانسیل اعمال سیاست های مدیریت مصرف در بخش خانگی با تکیه بر مدل احتمال مبتنی بر تجهیز دکتر حاجی آبادی
مطالعات پایه تدوین الگوی توسعه، برنامه ریزی راهبردی،تهیه طرح ساختاری(جامع) تفصیلی و طرح آماده سازی منطقه ویژه اقتصادی سبزوار به مساحت ۱۲۰ هکتار آقای جواد طیبی
پژوهش واقعه تاریخی میدان سربریز و طراحی معماری آن
طراحی، ساخت و تدوین دانش فنی توربین بادی ۵۰۰ واتی دکتر خوشنویس
دریافت قرارداد ها