قراردادهای سال ۹۲


 
 
عنوان مجری مبلغ تاریخ خاتمه
خدمات مهندسی مشاوره ای ارتقاء سیستم اسکادای ملی به منظور استقرار در دیسپاچینگ فوق توزیع خراسان شمالی و جنوبی دکتر جواد حدادنیا
طراحی و ساخت دستگاه رئومتر با قابلیت تعیین گرانروی سیالات دکتر احسان اسماعیل نژاد
بررسی و نظارت بر نقشه ۱۲۰۰۰ شهرستان سبزوار مهندس کاظم علی آبادی
مشاوره و طراحی نقاط ثابت نقشه برداری و ترازیابی نقاط شهرداری سبزوار مهندس کاظم علی آبادی
ارزیابی، بهینه سازی کیفی و آسیب پذیری آبخوان بجنورد دکتر اسماعیل لکزیان
طراحی و ساخت دستگاه CNC سنگ زنی چرخنده مهندس سعید سعیدی امین آبادی
طراحی وساخت دوچرخه شارژی دکتر غلامعلی فرزی
ارزیابی میزان رضایت از عملکرد شهرداری و نقش آن در تامین منابع مالی شهرداری (مطالعه موردی شهر سبزوار) دکتر یعقوب زنگنه
ارزیابی مخاطرات ژئومورفولوژی مسیر جاده جدید طرقبه-درود (مشهد-نیشابور) با استفاده از GIS دکتر ابوالقاسم امیراحمدی
طراحی و ساخت برد دستگاه حضور و غیاب مهندس محمدجواد محدث
دریافت قراردادها