عنوان طرح:مطالعه تطبیقی حقوق مصرف کننده محصولات تراریخته در ایران و اتحادیه اروپا
 کارفرما:معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 مجری:دکترعلیرضا پوراسماعیلی
 مبلغ طرح:۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 تاریخ اتمام طرح: درحال اجرا
 چکیده طرح: