قرارداد های سال 97
طراحی هیدرودینامیکی پروانه دوبل عکس گرد در انطباق با بدنه روند زیر سطح
مانیتورینگ غلظت ماده بودارکننده در نقاط مختلف شبکه توزیع گاز طبیعی
بررسی اثر بخشی تسهیلات  سازمان بهزیستی در اشتغال روستائیان دارای معلولیت و رضایتمندی آنان، مطالعه موردی شهرستان سبزوار
بررسی روش های چهره به چهره، بسته آموزشی و کارگاه بر تفکیک، جداسازی و بازیافت پسماند در واحدهای اداری مسکونی تجاری و آموزشی شهرستان سبزوار
ارزیابی وضعیت جمعیتی پراکنش و زیست گاههای افعی شاخدار ایرانی در استان خراسان جنوبی
برداشت و ثبت اطلاعات شبکه های توزیع برق در سیستم gis در مدیریت برق خوشاب
انجام برداشت و ثبت اطلاعات شبکه های توزیع برق در سیستم gis در مدیریت برق فیروزه
مطالعه پژوهش تهیه و تدوین برنامه اقدام بازآفرینی شهری پایدار شهر بردسکن
جایابی و تنظیم بهینه رله های حذف بار فرکانسی در شبکه خراسان
مطالعه تطبیقی حقوق مصرف کننده محصولات تراریخته در ایران و اتحادیه اروپا
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >