انجمن های علمی

                                                 انجمن‌های علمی دانشگاه

به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و ارتقاء تعمیق بینش علمی و پژوهشی آنان، حمایت از فعالیت‌های جمعی و خودجوش پژوهشی و مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند در مسیر بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه ،انجمن‌های علمی دانشجویی در رشته‌های مختلف تحصیلی ایجاد گردیده و امید است که با مشارکت ،همدلی و همکاری شما در بخشهای مختلف انجمن‌های علمی شاهد شکوفایی و استعلای علمی دانشجویان عزیر باشیم.

اهداف کلی انجمن‌های علمی :

  • ایجاد زمینه‌های مناسب برای استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان.
  • نهادمند ساختن فعالیتهای فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان.
  • افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان.
  • شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهرگیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه.
  • بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش مختلف جامعه

کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی

حمایت علمی، نظارت و کمک به رشد و توسعه انجمن های علمی دانشجویی و حمایت از طرح های پژوهشی دانشجویان عضو انجمن های علمی، بر عهده شورایی به نام شورای سیاستگذاری انجمن­های علمی متشکل از معاون فرهنگی، مدیر فرهنگی، مدیر آموزشی، مدیر پژوهشی و دو نماینده به انتخاب شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه بوده حمایت و نظارت بر عملکرد انجمن ها را طبق قوانین و بر اساس آیین نامه داخلی به عهده خواهد داشت و تاکنون از طرح­های بسیار زیادی تحت نظارت اساتید مشاور حمایت مالی نموده است.

جشنواره حرکت:

جشنواره ملی حرکت ویژه انجمن‌های علمی دانشجویی و با تاکید بر ارتباط میان انجمن‌های علمی دانشجویی و جامعه و صنعت همه ساله توسط وزارت علوم در مهرماه  برگزار می گردد.

هدف از برگزاری جشنواره ملی حرکت عبارتست از:

۱ـ نمایه‌سازی آثار، تولیدات و دستاوردهای انجمن‌ های علمی

۲ـ شناسایی، معرفی و تقدیر از انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در عرصه‌های آموزشی، ترویجی، پژوهشی، فناوری، اختراع و ابتکار، کارآفرینی، نشریات علمی دانشجویی و ….

۳ـ شناسایی معرفی و تقدیر از شرکتهای دانشجویی صنایع کارآفرین،مدیران مخترع پژوهشگر ، خیرین برگزیده صنعت و دانشگاه

۴ـ ایجاد فن‌بازار و نمایشگاه دستاوردهای انجمن‌های علمی دانشجویی در کنار صنایع به منظور تقویت پیوندها میان صنعت، جامعه و دانشگاه و تلاش به منظور فرهنگ‌سازی در این مسیر.

دفتر شورای هماهنگی انجمن­های علمی متشکل از دبیران تمام انجمن های علمی می باشد که اهم فعالیت آن به شرح ذیل می باشد:

برگزاری انتخابات انجمن­های علمی

برگزاری جلسات متعدد با حضور دبیران انجمن­های علمی جهت پیشبرد بهتر فعالیت­های انجمن­ها

برگزاری نمایشگاه توانمندی­های انجمن­های علمی(جشنواره حرکت ) با حضور گسترده­ی دانشجویان

تخصیص سهمیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران به فعالین انجمن­های علمی

برگزاری اردوهای تفریحی برای فعالین انجمن­های علمی

برگزاری کارگاه­های آموزشی