آر اس اس
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

آشنایی با دفتر شورای دبیران انجمن های علمی


انجمن های علمی دانشجویی یکی از تشکل های دانشجویی با محوریت علمی ست که در دهه گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و به مرکزی برای پرورش استعدادهای علمی – مدیریتی، تقویت نشاط علمی و اجرای برنامه های تکمیلی همسو با آموزش های دانشگاهی تبدیل شده است، اعضای انجمن های علمی منتخبین دانشجویان فعال هر رشته هستند که خودجوش و داوطلبانه به صورت کار گروهی فعالیت می کنند. در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری ۲۹ انجمن علمی براساس محورهای ذیل فعالیت می کنند.

ـ فعالیت‌های پژوهشی، علمی، تحقیقاتی

ـ برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مهارتی ـ کاربردی

ـ برگزاری دوره آموزشی نرم‌افزارهای تخصصی

ـ دوره‌های آموزشی تخصصی

ـ برگزاری همایش‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها ـ سخنرانی‌ علمی و جشنواره‌ها و …

ـ بازید‌های علمی و سفرهای تحقیقاتی

ـ نشست‌های تخصصی

ـ نشریات کاغذی و الکترونیکی

ـ مسابقات علمی

ـ نمایشگاه

ـ بزرگداشت و تقدیر از مفاخر علوم و دانشجویان برگزیده

ـ تألیف کتاب

ـ فعالیت‌های حوزه IT

ـ چاپ مقالات علمی در مجلات علمی خارج و داخل کشور

دفتر مرکزی انجمن های علمی متشکل از شورای راهبردی، شورای دبیران، شورای بازرسی بر امور انجمن های علمی، دبیرخانه جشنواره حرکت، دبیرخانه انجمن های علمی و روابط عمومی است.

 معرفی شورای راهبردی:

این شورا متشکل از ۵ نفر دانشجویان فعال حوزه فرهنگی و دبیران انجمن های علمی به انتخاب مدیریت فرهنگی است که نظارت و بررسی بر برنامه های علمی انجمن ها را بر عهده دارند.

معرفی شورای دبیران:

هر دانشکده ای که بیش از ۳ انجمن علمی داشته باشد می تواند از بین دبیران انجمن دانشکده، دبیری را به عنوان دبیر دانشکده انتخاب کرده و به دفتر انجمن های علمی معرفی می کند. این شورا به بررسی مشکلات و چالش های انجمن های می پردازند و راهکارهایی برای افزایش کیفیت انجمن ها ارائه می کنند.

معرفی شورای بازرسی:

این شورا متشکل از ۳ نفر از دبیران انجمن های علمی به انتخاب دفتر مرکزی انجمن ها جهت نظارت دقیق بر دفاتر مالی انجمن ها، برگزاری برنامه دارد.

دبیرخانه جشنواره حرکت:

انجام امور اداری مرتبط با جشنواره حرکت با دبیرخانه جشنواره است.

دبیرخانه انجمن های علمی:

وظایف مستندسازی، نظارت اولیه بر تکمیل صحیح فرمهای اجرای برنامه و اعلام نتایج بررسی نهایی برنامه های انجمن ها دارد.

روابط عمومی:

اطلاع رسانی اخبار و مصوبات جلسات مرتبط با انجمن ها، بروزرسانی سایت جشنواره حرکت و دفتر انجمن ها