آشنایی با دفتر شورای دبیران انجمن های علمی

انجمن های علمی دانشجویی یکی از تشکل های دانشجویی با محوریت علمی ست که در دهه گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و به مرکزی برای پرورش استعدادهای علمی – مدیریتی، تقویت نشاط علمی و اجرای برنامه های تکمیلی همسو با آموزش های دانشگاهی تبدیل شده است، اعضای انجمن های علمی منتخبین دانشجویان فعال هر رشته هستند که خودجوش و داوطلبانه به صورت کار گروهی فعالیت می کنند. در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری ۲۹ انجمن علمی براساس محورهای ذیل فعالیت می کنند.

ـ فعالیت‌های پژوهشی، علمی، تحقیقاتی

ـ برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مهارتی ـ کاربردی

ـ برگزاری دوره آموزشی نرم‌افزارهای تخصصی

ـ دوره‌های آموزشی تخصصی

ـ برگزاری همایش‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها ـ سخنرانی‌ علمی و جشنواره‌ها و …

ـ بازید‌های علمی و سفرهای تحقیقاتی

ـ نشست‌های تخصصی

ـ نشریات کاغذی و الکترونیکی

ـ مسابقات علمی

ـ نمایشگاه

ـ بزرگداشت و تقدیر از مفاخر علوم و دانشجویان برگزیده

ـ تألیف کتاب

ـ فعالیت‌های حوزه IT

ـ چاپ مقالات علمی در مجلات علمی خارج و داخل کشور

دفتر مرکزی انجمن های علمی متشکل از شورای راهبردی، شورای دبیران، شورای بازرسی بر امور انجمن های علمی، دبیرخانه جشنواره حرکت، دبیرخانه انجمن های علمی و روابط عمومی است.

 معرفی شورای راهبردی:

این شورا متشکل از ۵ نفر دانشجویان فعال حوزه فرهنگی و دبیران انجمن های علمی به انتخاب مدیریت فرهنگی است که نظارت و بررسی بر برنامه های علمی انجمن ها را بر عهده دارند.

معرفی شورای دبیران:

هر دانشکده ای که بیش از ۳ انجمن علمی داشته باشد می تواند از بین دبیران انجمن دانشکده، دبیری را به عنوان دبیر دانشکده انتخاب کرده و به دفتر انجمن های علمی معرفی می کند. این شورا به بررسی مشکلات و چالش های انجمن های می پردازند و راهکارهایی برای افزایش کیفیت انجمن ها ارائه می کنند.

معرفی شورای بازرسی:

این شورا متشکل از ۳ نفر از دبیران انجمن های علمی به انتخاب دفتر مرکزی انجمن ها جهت نظارت دقیق بر دفاتر مالی انجمن ها، برگزاری برنامه دارد.

دبیرخانه جشنواره حرکت:

انجام امور اداری مرتبط با جشنواره حرکت با دبیرخانه جشنواره است.

دبیرخانه انجمن های علمی:

وظایف مستندسازی، نظارت اولیه بر تکمیل صحیح فرمهای اجرای برنامه و اعلام نتایج بررسی نهایی برنامه های انجمن ها دارد.

روابط عمومی:

اطلاع رسانی اخبار و مصوبات جلسات مرتبط با انجمن ها، بروزرسانی سایت جشنواره حرکت و دفتر انجمن ها