انجمن علمی آمار

انجمن علمی آمار دانشگاه حکیم سبزواری در سال۱۳۸۸تاسیس شد.
خلاصه اهداف :
گسترش فعالیت‌های آماری در زمینه‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و خدماتی
فراهم آوردن امکانات لازم برای تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه‌های گوناگون علم آمار فعالیت دارند.
تهیه، تدوین و انتشار نشریات علمی
برگزاری (و یا مشارکت در برگزاری) گردهمایی‌ها و کارگاه‌های علمی داخلی و بین‌المللی
همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و سایر وزارت‌خانه‌ها و نهادهای علمی، آموزشی در برنامه‌ریزی امور آموزشی و پژوهشی آمار
ارائه‌ی خدمات آموزشی، علمی، فنی و مشاوره‌ای با سازمان‌های اجرایی آمار کشور
ترغیب و تشویق پژوهشگران به کاربرد علم آمار در فعالیت‌های علمی و تخصصی
توسعه علم آمار و تسهیل کارآفرینی برای متخصصان علم آمار