انجمن علمی علوم سیاسی

انجمن علمی علوم سیاسی در سال ۱۳۸۸در دانشگاه حکیم سبزواری تاسیس شد.
معرفی:
انجمن‌ علمی-دانشجویی علوم سیاسی با هدف کشف و پرورش استعدادهای دانشجویان، ترغیب و تشویق محققان و دانشجویان، فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی، ایجاد بستری برای ترویج و آموزش علم سیاست براساس متون سیاسی و علمی موثق و اساتید مبرز علوم سیاسی در سال ۱۳۸۸تشکیل شده است.
حوزه‌های فعالیت‌ در انجمن‌های علمی را می‌توان در قالب موارد زیر تعمیم داد، هر چند که فعالیت‌ برای انجمن‌های علمی محدود نبوده و حتی بیشتر از این موارد را می‌توانند انجام دهند:
برگزاری دوره‌های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاه‌های تخصصی؛
برگزاری و همکاری در اجرای سمینارها، جشنواره‌ها، کنفرانس‌ها، سخنرانی‌ علمی و مسابقات علمی؛
تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی،
برنامه‌ریزی و اجرای بازدید‌های علمی از مراکز مرتبط با حوزه‌ی تحصصی انجمن
ارائه و اجرای پروژه‌های پژوهشی، ابتکاری دانشجویان.