انجمن علمی علوم قرآن و حدیث

انجمن علمی علوم قرآن و حدیث در سال۱۳۹۳در دانشگاه حکیم سبزواری تاسیس شد.
تعریف‌ و هدف‌ :
اصولاً ارزش‌ هر رشته‌ای‌ وابسته‌ به‌ موضوع‌ آن‌ است‌. موضوع‌ این‌ رشته‌ با ارزش‌ترین‌ موضوع‌، یعنی‌ کلام‌ خداوند متعال‌ و فرموده‌های‌ پیامبر اکرم‌ (ص‌) می‌باشد. و هدف‌ از آن‌ تربیت‌ کارشناسان‌ در زمینه مسائل‌ گوناگون‌ مرتبط‌ به‌ قرآن‌ کریم‌ و احادیث‌ پیامبر اسلام‌ (ص‌) و امامان‌ معصوم‌ (ع‌) از قبیل‌: تفسیر قرآن‌ و تاریخ‌ آن‌، درک‌ صحیح‌ از احادیث‌ (فقه‌ الحدیث‌) و تشخیص‌ درستی‌ و صحت‌ آن‌ است‌ تا بتوانند فرهنگ‌ صحیح‌ قرآن‌ و حدیث‌ را که‌ دو اصل‌ اساسی‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ است‌، گسترش‌ دهند.
جایگاه‌ اجتماعی‌ : بر اساس‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ دین‌ رسمی‌ ایران‌، اسلام‌ است‌ و اکثریت‌ قاطع‌ ملت‌ ایران‌ را مسلمانان‌ تشکیل‌ می‌دهند، بنابراین‌ آشنایی‌ با علوم‌ قرآن‌ و حدیث‌ برای‌ تقویت‌ مبانی‌ و اصول‌ اسلامی‌ و اشاعه فرهنگ‌ اسلامی‌ برای‌ افراد تحصیل‌ کرده‌ و نسل‌ جوان‌ در جامعه‌ ضروری‌ است‌.
مجموعه این‌ مطالب‌ و نیز جذب‌ سریع‌ فارغ‌ التحصیلان‌ مجرب‌ این‌ رشته‌ در بعضی‌ از وزارت‌ خانه‌ها و سازمان‌های‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌ اهمیت‌ قابل‌ ملاحظه‌ و نیاز خاص‌ به‌ متخصص‌ و کارشناس‌ در این‌ رشته‌ را به‌ وضوح‌ نشان‌ می‌دهد.
توانمندی‌ فارغ‌ التحصیلان‌ :
۱ـ تدریس‌ بینش‌ دینی‌، منطق‌ و فلسفه‌ در مراکز آموزشی‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌ و به‌ عهده‌ گرفتن‌ مسؤولیت‌ امور پرورش‌ در این‌ مراکز .
۲ـ مبلّغ‌ معارف‌ اسلامی‌ و قرآنی‌ برای‌ داخل‌ و خارج‌ کشور و خدمت‌ در خانه‌های‌ فرهنگی‌ ایران‌ در خارج‌ از کشور.
۳ـ تحقیق‌ و تألیف‌ کتب‌ علوم‌ قرآنی‌ و حدیث‌ و انتشار آن‌ در جامعه‌ که‌ زمینه‌ استقبال‌ از این‌ گونه‌ کتاب‌ها بسیار زیاد است‌.