مجمع اسلامی

مجمع اسلامی دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۳۸۵تاسیس شد.
تعریف:
مجمع اسلامی عبرات است از تلاش دسته جمعی دانشجویان مسلمان و معتقد به حقانیت اسلام و انقلاب اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه در قالب تشکل های اسلامی دانشجویان و سعی در پیشبرد اهداف اسلام ناب محمدی(ص) از طریق خودشازی و عمل به احکام الهی و تلاش برای پیاده کردن آنها در دانشگاه و جامعه.
اهداف کلی:

  • تلاش برای تبیین، ترویج و تعمیق شعائر اسلام ناب محمدی(ص) و نقد صحیح و عاقلانه مسئولان و سیاست کذاران نظام مقدس جمهوری اسلام یایران.
  • برنامه ریزی برای تحقق کامل آزمان های احیاگر اسلام اصیل در قرن حاضر و بنیان گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)
  • تقویت نظام مقدس اسلامی و پیروی  از رهبری معظم انقلاب اسلامی و استفاده از رهنمودها و فرامین ایشان.
  • حراست و پاسداری از ارزش های اصیل انقلاب اسلامی و میراث گران بهای شهیدان همیشه سرافزار و اصول قانون اساسی به ویژه اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
  • ایجادفضای مناسب و امکانات لازم برای رشد معنوی و فکری و اخلاقی دانشجویان و دانشگاهیان.