آر اس اس
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

یدالله بینش


یداله بینش(مسئول تالاراستادشریعتی)

سوابق:

  • مسئول فروشکاه شرکت تعاونی کارکنان
  • مسئول دفترسازی شرکت تعاونی کارکنان
  • مسئول انتشارات امورفرهنگی

وظایف:

  • پیگیری امور مربوط به آمفی تئاترهای دانشگاه
  • پشتیبانی فنی برنامه های اجرایی آمفی تئاترهای دانشگاه
  • نظارت بر کلیه مراسمات اجرایی مربوط به آمفی تئاترهای دانشگاه