معرفی حوزه مدیریت فرهنگی و اجتماعی

 معرفی اجمالی مدیریت امور فرهنگی

اعتلای فرهنگ ملی و اسلامی و رشد خلاقیت‌های فرهنگی و هنری و علمی افراد جامعه در گرو پرورش نیروهای جوان مستعد و ساماندهی آنها در گروههای متعدد مورد علاقه آنها می­باشد. در هر دانشگاهی مدیریت امور فرهنگی مسؤولیت جریان فرهنگی آن دانشگاه را به ‌عهده دارد؛ در این دانشگاه مدیریت فرهنگی با هدف تعالی فرهنگ ، هنر و ارتقاء اندیشه و بینش اجتماعی دانشجویان، درابتدای سال ۷۶ در زیر مجموعه‌ی معاونت دانشجویی و فرهنگی (در شرایط حاضر معاونت فرهنگی از دانشجویی تفکیک شده) تشکیل گردید و در مدت نسبتاً کوتاهی، با ایجاد نهادهای دانشجویی (کانون‌های فرهنگی وانجمن‌های علمی) و جلب مشارکت دانشجویان در این نهادها، توانست ضمن توسعه‌ی فعالیت‌های فرهنگی، به حرکت‌های قابل توجهی در زمینه برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های فرهنگی و هنری، ادبی و اجتماعی و برنامه‌‌های متعددی در این عرصه دست یابد. در واقع مدیریت امور فرهنگی دانشگاه ( پایگاه اطلاع رسانی: http://www.hsu.ac.ir/farhangi)/ )، از طریق شناسایی و تقویت قابلیت ها، استعدادها و توانمندیهای فرهنگی- هنری دانشجویان، فراهم آوردن امکانات موردنیاز فرهنگی و سازماندهی فعالیت­ها، ایجاد فضا و محیطی با نشاط برای دانشجویان در عرصه فرهنگی و اجتماعی و در راستای ارتقای سطح فرهنگی و هنری دانشجویان و رشد خلاقیت­ها و پرورش استعدادهای دانشجویان در زمینه های مختلف دینی، فرهنگی و هنری ضمن ایجاد و تقویت کانونهای فرهنگی و انجمن های علمی گام بر می دارد.