رضا سلیمانی:کارشناس مسئول تشکل های اسلامی و کانون های فرهنگی

رضا سلیمانی

مدرک تحصیلی: لیسانس زبان و ادبیات فارسی

پست سازمانی: کارشناس مسئول تشکل های اسلامی و کانون های فرهنگی

سابقه خدمت:

۲۵ سال –کارمند رسمی قطعی دانشگاه

سوابق کاری:

-امور تغذیه و اداره خدمات و رفاه دانشجویان

-کارشناس فعالیت های اجتماعی وخوابگاهی

-کارشناس نشریات دانشجویی

-کارشناس علوم قرآنی

-رابط کانون فرهنگی شهدای دانشگاه

-عضو کمیته های متعدد اجرایی در برگزاری کنگره ها و همایش ها و سمینارها

-کارشناس هیات نظارت بر تشکل های اسلامی

تشویقات:

-کارشناس نمونه دو مرتبه در طول خدمت

-تقدیرنامه از مدیر کل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

-تقدیر نامه از مشاور وزیر ارشاد و دبیر ستاد عالی نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور

شرح کلی وظایف:

-پیگیری و برگزاری جلسات هیات نظارت بر تشکل های اسلامی

-تهیه صورت جلسات هیات نظارت و ارسال به اعضا

-پیگیری درخواست های تشکل در خصوص برگزاری کرسی های آزاد اندیشی

-پیگیری امور مربوط به همایش ها و مراسمات تشکل ها

-پیگیری امور مربوط به خریدهای مورد نیاز تشکل ها

-پیگیری برگزاری انتخابات شورای مرکزی تشکل ها

-پیگیری حضور تشکلها درنشست های سالانه از طرف اتحادیه تشکل ها

-نظارت بر انجام فعالیت های تشکل ها مطابق اساس نامه هر تشکل وآیین نامه تشکل های دانشجویی

-انجام امور مربوط به درخواست های کانون های فرهنگی

-پیگیری برگزاری جلسات کانون های فرهنگی به صورت ماهانه

-پیگیری درخواست های مورد نیاز کانون های فرهنگی به صورت روزانه

-انجام امور مربوط به جشنواره رویش درون دانشگاهی وکشوری

-معرفی دبیران جهت نشست سالانه دبیران کانون های سراسر کشور

-پیگیری امور مربوط به انتخابات شورای مرکزی هر کانون

-مکاتبات روزانه کانون در خصوص درخواست برگزاری مراسمات و همایش ها یا کارگاه های آموزشی

www.r.solemani@hsu.ac.ir