کانون ادبی

اهداف کانون:
اهداف تشکیل و ادامه فعالیت کانون در زمینه فعالیت کانون عباتند از:
۱-  شناسایی استعداد و رفع نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون
۲-  افزایش آگاهیهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون
۳- برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانشجویان
۴- ترویج و تبلیغ فرهنگ غنی اسلامی در سطح دانشگاه با استفاده ار سبکها و شیوه های مختلف ادبیات ملی و مذهبی
۵- برنامه ریزی در جهت ارتقاء سطح ادبی دانشجویان
۶- تلاش و برنامه ریزی در جهت شناسایی، جذب و رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی های دانشجویان
۷-تلاش در جهت تامین فضا و بستر مناسب جذب امکانات و تجهیزات لازم با استفاده از منابع و مراکز موجود در داخل و خارج از دانشگاه
زمینه فعالیت کانون شعر و ادب است که شامل موضوعات زیر می باشد:
۱- برگزاری جشنواره و همایش ادبی در دانشگاه
۲- برپایی جلسات نقد وبررسی شعر و داستان با حضور اساتید
۳- برپایی کلاسها و کارگاههای آموزشی در رشته های مختلف ادبی (شعر و داستان،…………….)
۴- برگزاری مراسم شب شعر و شب خاطره به مناسبت های ملی و مذهبی دردانشگاه
۵- انتشار نشریه تخصصی ادبی کانون
۶- انجام تحقیقات ادبی دررشته های مختلف با بهره گیری از اساتید
۷-دعوت از اساتید، ادیبان و شاعران برجسته کشوری جهت برگزاری سخنرانی و کلاسهای آموزشی در دانشگاه
خط مشی و شرح وظایف کانون:
کانون در جهت رسیدن به اهداف خود دارای وظایف و خط مشی های زیر در زمینه فعالیت کانون می باشد:
۱- برگزاری کلاسها و جلسات تخصصی برای اعضای کانون
۲- برگزاری کلاسها و جلسات عمومی برای دانشجویان دانشگاه
۳- انجام فعالیتهای تحقیقاتی و انعکاس نتایج آنها به دانشجویان بطرق مقتضی
۴- تولید و عرضه آثار فرهنگی هنری در سطح دانشجویی
۵- اجرای برنامه های فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه های مختلف دانشگاه بویژه در خوابگاهها
۶- ارتباط و همکاری با دیگر کانونهای فرهنگی دانشجویی
۷- شرکت در همایشها و مسابقات دانشگاهی و ملی
۸- تلاش برای تأمین و تجهیز امکانات موردنیاز کانون
۹- تلاش جهت افزایش تعداد اعضاء کانون
تبصره- اهداف و وظایف کانون کاملاً فرهنگی بوده و در زمینه های علمی، صنفی، ورزشی و سیاسی نخواهد بود.