کانون تئاتر

کانون تئاتر دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۳۷۶تاسیس شده است.
اهداف و فعالیت ها:

  • رشد و بالندگی دانشجویان مستعد در زمینه های مختلف نمایش
  • شرکت در جشنواره های مختلف (دفاع مقدس و فجر)
  • برگزاری کلاس های بازیگری
  • برگزاری جشنواره منطقه سه کشور
  • برگزاری جلسات نمایش نامه خوانی
  • اجرای نمایش در دانشگاه
  • بزرگداشت روزجهانی تئاتر
  • تربیت گروه های تئاتر دانشجویی