کانون قلم و اندیشه

سال تاسیس کانون قلم و اندیشه دانشگاه حکیم سبزواری۱۳۹۳
اهداف و فعالیت های:

  • آشنایی دانشجویان با فرهنگ و تمدن های جهان و ایران
  • انتشار نشریه من فکر می کنم
  • ترویج فرهنگ گفتگو و نشر اندیشه و برگزرای گفتمان های هم اندیشی
  • برگزاری جشنواره فرهنگ و تمدن ایران،جشنواره یادمان
  • سربداران، جشن از منم عکس بگیر،جشن بزرگ یلدا، جشن وحدت، جشن بهاریه، جشنواره ریشه های مشترک ایران و افغانستان.