کانون موسیقی

کانون موسیقی دانشگاه حکیم سبزواری در سال۱۳۷۸تاسیس شده  است.
اهداف و فعالیت ها:
برگزاری کارگاه های آموزشی
اجرای برنامه های هنری
موسیقی سنتی و کلاسیک در مراسم مختلف
برگزاری همایش ها و جشنواره های مختلف
ایجاد بسترمشارکت دانشجویان مستعد و بالندگی آنها جهت شرکت در جشنواره ها