کانون موسیقی

کانون موسیقی دانشگاه حکیم سبزواری در سال۱۳۷۸تاسیس شده  است.

اهداف و فعالیت ها:

برگزاری کارگاه های آموزشی

اجرای برنامه های هنری

موسیقی سنتی و کلاسیک در مراسم مختلف

برگزاری همایش ها و جشنواره های مختلف

ایجاد بسترمشارکت دانشجویان مستعد و بالندگی آنها جهت شرکت در جشنواره ها