آر اس اس
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

کانون روانشناسی و آسیب های اجتماعی


کانون روانشناسی وآسیب های اجتماعی از سال۱۳۷۹تاسیس شده است

اهداف و فعالیت ها:

  • برگزاری جلسات و کارگاه های روش های پرورش ذهن
  • بررسی عوامل ازدیاد اعتیاد و آسیب های اجتماعی
  • دعوت از اساتید آگاه جهت سخنرانی و میزگرد