کانون هلال احمر

کانون هلال احمر دانشگاه حکیم سبزواری در سال۱۳۷۸تاسیس شده است.
اهداف و فعالیت ها:

  • آشنایی بیشتر دانشجویان با هلال احمرجهانی و فعالیت های آن
  • برگزاری کلاس امدادونجات
  • همکاری با سازمان هلال احمرشهرستان سبزوار