آر اس اس
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

کانون های فرهنگی هنری


                                                    کانونهای فرهنگی، هنری

به منظور بهره‌گیری مناسب از امکانات و ظرفیت‌های دانشگاهی در راستای ارتقای سطح کمی وکیفی فعالیتهای فرهنگی، هنری و دانشجویی و بسط و نگرش فرهنگی ،کانونهای فرهنگی، هنری دانشگاه از سال ۱۳۷۶ به تدریج به شکل رسمی و منسجم تشکیل شده و در سالیان بعد توسعه یافته است.