کانون هنرهای تجسمی

کانون هنرهای تجسمی دانشگاه حکیم سبزواری در سال۱۳۷۹تاسیس شده است.
اهداف و فعالیت ها:

  • افزایش مهارت های هنری دانشجویان در ابعاد هنرهای تجسمی و صنایع دستی
  • آشنایی بهتردانشجویان با محتوی و زیباهای هنرهای تجسمی
  • برگزاری کلاس های خوشنویسی و تذهیب
  • برگزاری نمایشگاه های هنری از آثار برتر هنرمندان دانشجو
  • ایجاد بستر مشارکت دانشجویان مستعد و بالندگی آنان جهت شرکت در جشنواره