دبیرخانه سی ویکمین جشنواره ملی قرآن وعترت دانجشویی اعلام کرد،شرایط ارسال فایل رشته هایی که پس از تحویل به دبیرخانه دانشگاه حکیم سبزواری داوری شوند به بخش مسابقات کشوری ارسال خواهندشد.

لازم به ذکراست مسابقات سی ویکمین جشنواره ملی قرآن وعترت به میزبانی تهران می باشد.

شرایط ارسال فایل :
۱-رشته های اذان (ویژه آقایان) ، تواشیح (ویژه آقایان) ،دعا ومناجات خوانی وسخنوری فقط مرحله دانشگاهی ، سراسری وملی دارد.(مرحله منطقه ای ندارد)
۲- فایل شرکت کنندگان در رشته های اذان (ویژه آقایان)، تواشیح (ویژه آقایان)، دعا ومناجات خوانی وسخنوری باید به صورت تصویری با کیفیت بالا برروی CDیا DVD   قابل پخش بر روی دستگاه رایانه وسیستم های پخش خانگی باشد.
۳- فایل هر شرکت کننده باید به صورت مجزا برروی یک CDیا DVD  وهمراه با شناسنامه آن (نام ونام خانوادگی ، نام دانشگاه ) باشد .
۴- آثار شرکت کنندگان در این رشته باید میزبان مرحله کشوری جشنواره ارسال گردد. بنابراین مقتضی است دانشگاهها از ارسال فایل به وزارت علوم ویا دبیرخانه مناطق خودداری نمایند.

نکته : دانشگاه موظف است فایل تصویری شرکت کنندگان در رشته های دعا ومناجات خوانی، سخنوری وتواشیح واذان را به دبیرخانه مرحله سراسری جشنواره (تاریخ ارسال آثارتا پایان اردیبهشت ماه۹۵ ودبیرخانه مرحله سراسری متعاقبا به دانشگاهها اعلام خواهد شد) ارسال نماید. آثاری که پس از تاریخ ذکرشده ارسال شود ارزیابی نخواهد شد.