۳

اولین مرحله مقدماتی جشنواره حرکت دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور مدیرفرهنگی،رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی،اساتید و دانشجویان کلیدخورد.

مدیرفرهنگی دانشگاه حکیم،ضمن اعلام خبررونمایی از المان جشنواره حرکت، گفت:جشنواره دانشجویی حرکت به منظور ارائه دست آوردهای دانشجویان در قالب غرفه های تخصصی برگزار خواهدشد.

وی در خصوص المان موردنظرگفت:این المان با عنوان” پمپ میله کش یا کله اسبی” که نمونه ای کوچک از توان مندی های دانشجویان انجمن ها یعلمی دانشگاه حکیم سبزواری می باشد رسما آغازشد.

رحیم زاده با بیان اینکه دبیرخانه جشنواره با رویکردی متفاوت نسبت به سال های گذشته،در حرکتی نمادین از المان های مرتبط با رشته ها و انجمن های علمی در جهت تبلیغات و ایجاد جذابیت بیشتر برای دانشجویان استفاده خواهدکرد،گفت:در این دوره از مسابقات ۵المان مرتبط با۵دانشکده علوم انسانی،فنی مهندسی،نفت و پتروشیمی،علوم پایه و تربیت بدنی در نظرگرفته شده است که قبل از برگزاری جشنواره در تاریخ مقرر،بصورت جداگانه در هر دانشکده رونمایی می شود و در روز جشنواره هریک از المان ها به حرکت در خواهند آمد.

وی در انتها ضمن تقدیر از عوامل اجرایی جشنواره حرکت افزود:خیابانی دبیربخش دانشجویی جشنواره حرکت، با تلاش بی وقفه ،نیروی فکر و خلاقیت توانسته است جهت حضور مدیران آموزشی،صنعتی و فناوری شهرستان سبزوار و تبادل تجربیات نقش اساسی داشته باشد.