کانون تازه تاسیس گویندگان دانشگاه حکیم سبزواری، اینبار به منظور برگزاری سی و یکمین جشنواره منطقه ای قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه های مناطق ۲/۹ ویژه نامه ای را پیرامون همین برنامه منتشرکرده است.

 

 

 

پخش