روزدانشجو مصادف با۱۶آذرماه در دانشگاه حکیم سبزواری به گونه ای درحال رقم خوردن است که دانشجویان با اتفاقی متفاوت تر از سال های دیگر روبرو خواهندشد.

۰۰۰۰۰۰۰

ایجاد نمایشگاهیباعنوان خانه علمیِ،انجمن های علمی از مهم ترین اتفاقات قابل توجه در این روز تاریخی است.

نمایشگاهی از دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه حکیم،با عنوان پلاک۱۶در نظر دارد با به نمایش گذاشتن فعالیت های انجمن ها،نگاهی تازه به توان و خلاقیت دانشجویان ببخشد.

علی خیابانی مدیر نمایشگاه در این باره گفت:تیم برنامه ریزی و اجرایی نمایشگاه،مهم ترین هدفی که از ساخت این نمایشگاه در نظر داشت،تلفیق خلاقیت و هنر با فعالیت های علمی بود که خداروشکر توانستیم با توجه به تجربه هایی که تاکنون بدست آورده ایم،این مهم را فراهم کنیم.

ساختارگرایی،توجه به نمادهای تاثیرگذار واقعه آذرماه،ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای هنری دانشجویان از ملاک های قابل توجه در این نمایشگاه است.

خلاقیت هنری که در این نمایشگاه به چشم می خورد،شبیه سازی میدان و خیابان در فضاسازی نمایشگاه با در نظر گرفتن اولویت ها و اهداف فعالیت های علمی،و ایجاد و نام گذاری میدان پژوهش، خیابان آذر و کوچه ای به نام پلاک۱۶می باشد.

دیزاین داخلی نمایشگاه پلاک۱۶،با طراحی فرش،ایجاد کتابخانه،مکانی برای نشستن و به نمایش گذاشتن اختراعات و دستاوردهای مرتبط هر انجمن با رشته مربوطه،آرایش شده است که نماد خانه علمی،تمامی انجمن های علمی دانشگاه به حساب می آید.

تیم اجرایی نمایشگاه برعهده:رضا ایزی با همکاری هانیه مهرانی فر، زهرا موذنیان و نفیسه فرجادی(دبیراجرایی انجمن مرمت)،امیرحسین زارع شهرابادی، بهروز قاسمی، محمود علی اصغری و احمد رحمانی نژادمی باشد که با تلاش و همت انجمن علمی مرمت برگزارشد.