انجمن علمی فلسفه و الهیان به منظور آشنایی دانشجویان با رشته های ارشد فلسفه و الهیات کارگاهی با حضور اساتید گروه فلسفه و حکمت اسلامی برگزار می نماید.

علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این کارگاه ها به انجمن علمی فلسفه واقع طبقه -۱دانشکده ادبیات ساعت۱۲تا۱۴مراجعه نمایند.

کارگاه معرفی رشته های ارشد در روزهای۲۱و۲۳آذرماه با حضور اساتید دانشگاه حکیم برگزار می گردد.

۲۱آذرماه با حضور استاد:دکترسیدمحمدکاظم علوی با موضوع (فلسفه دین) . دکتر حسن صیانتی با موضوع (فلسفه اخلاق)

کارگاه شماره۲: ۲۳آذرماه با حضور استاد دکترمحمدامین برادارن با موضوع(فلسفه علم و منطق). دکتر محمدرضا ارشادی با موضوع( فلسفه و حکمت و کلام اسلامی) و دکترنجم آبادی با موضوع( فلسفه غرب)

۰۰ ۰۰۰