کرسی آزاد اندیشی

گروه فلسفه و حکمت اسلامی،فصل دوم از سری برنامه های کیش مهر را با موضوع “کرسی آزاد اندیشی ایا کیش مهر و حیات ایمانی می تواند معنای زندگی باشد”، با حضور استادان گروه فلسفه برگزار می کند.

این کرسی با سخنرانی: دکترعلوی، دکترمصطفایی، دکتر باقری سبزواری و دکتر حسینی در۳۰آذرماه ساعت۱۲در مکان تالاراسرار دانشکده الهیات برگزار می شود.