کارشناس نشریات دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری کارگاه مهارت نوشتاری و بلاغت رسانه ای خبرداد.

حبیبه شهری ضمن تبریک ایام عید و آرزوی موفقیت دانشجویان از برگزاری کارگاهی ویژه مدیرمسئولان،سردبیران نشریات به منظور از رشد و کسب مهارت های مورد نیاز در انتشار اخبار و مطالب نشریات با دو مبحث “مهارت نوشتاری و بلاغت رسانه ای” با حضور دکتر دلبری عضو کمیته ناظر برنشریات دانجشجویی این دانشگاه خبرداد.

این کارگاه ۲۹فروردین ماه سال جاری ساعت ۱۱در  محل سالن کنفرانس ممعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزارخواهدشد.