اولین کارگاه آموزشی در حوزه مبانی انقلاب اسلامی تحت عنوان الفبای انقلاب در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

این کارگاه در دوشیفت صبح و عصر  با سخنرانی دکتر آریانژاد و  ظهر حجت الاسلام نامخواه، به مبانی و جریان شناسی های متفاوتی  از تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی با دانشجویان به بحث و گفتگو پرداختند.