هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت با حضور۳۰انجمن علمی در دانشگاه حکیم سبزواری به رقابت علمی می پردازند.

رحیم زاده مدیرفرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری،عرصه دانشگاه را فرصتی مناسب جهت دست یابی به پرداختن ایده ها و پژوهش های علمی،فرهنگی عنوان کرد و جشنواره حرکت را که ماحصل تلاش دانشجویان در طول ترم می باشد،از بهترین تبلیغات بصری در جهت به نمایش گذاشتن فعالیت های انجمن ها معرفی کرد.

هشتمین جشنواره حرکت دانشگاهی امسال ۳۱اردیبهشت ماه سال جاری به مدت یک هفته در محوطه علوم پایه به صورت نمایشگاهی برگزار خواهدشد.