نیروی انتظامی به عنوان یک نهاد ارزشمند که همیشه در خدمت نظام و انقلاب اسلامی بوده است،امروز میزبان دانشجویان حکیم متشکل از انجمن های علمی،کانون های فرهنگی و امورصنفی بود.

جمعی از دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری به نمایندگی از جامعه بزرگ دانشگاهی در هفته نیروی انتظامی از زحمات بی دریغِ،امنیت آوران کشور با اهداء گل و کارت یادبود قدردانی به عمل آوردند.

لازم به ذکر است، تقدیر رئیس دانشگاه،مدیرحراست و مدیرفرهنگی این حرکت ارزشمند را یاری نمود.