آر اس اس
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

سلسله جلسات ویژه انجمن های علمی برگزارشد.


طی سلسله جلساتی که در سال تحصیلی جدید توسط امورانجمن های علمی دانشگاه درحال برگزاری است. اولین جلسه رسمی پیرامون مشکلات و بررسی شرایط کاری انجمن های علمی در دانشکده نفت برگزارشد.

 

مهرابادی برپایی این جلسات را از مناسب ترین شیوه بیان مشکلات و ایجاد راه کارهای اداری در تسریع امور مربوط به انجمن ها بیان کرد و گفت: با ایجاد جلسات ویژه مربوط به  انجمن های علمی،که باحضور رئیس دانشکده،مدیرگروه انجمن و استاد مشاور برگزار می شود،می توانیم با کسب تجربه و استفاده از ایده های تازه به بهبود شرایط کاری انجمن ها کمک کنیم.

اولین جلسه رسمی در دانشکده نفت و به مسائل مربوط به انجمن نفت برگزارشد.

لازم به ذکر است این جلسات بصورت مداوم در هفته های آتی و مسائل مربوط انجمن های پیش بینی شده برگزارخواهدشد.

 نوشته شده در:

بازدید:555