مهندسی مواد و پلیمر

گروه مهندسی مواد و پلیمر

گروه مهندسی مواد دانشگاه حکیم سبزواری در سال 1376 تاسیس و در رشته کاردانی مواد گرایش ریخته گری اقدام به جذب دانشجو نموده است. با توجه به ضرورت و نیاز در سال 1388 رشته مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی در دانشکده مهندسی تصویب و جذب دانشجو در این رشته آغاز شده است. با توجه به پتانسیل های موجود در گروه، در سال 1389 مجوز جذب دانشجوی کارشناسی ارشد نیز به گروه مهندسی مواد و پلیمر اعطا شد. هم اکنون گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری در رشته کارشناسی مهندسی مواد گرايش متالورژي صنعتي و کارشناسی ارشد گرایش انتخاب و شناسایی مواد مهندسی دانشجو مي پذيرد.

  • مهندسی مواد
  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد – انتخاب و شناسایی مواد مهندسی
  • دکترای مواد