دستاوردها

 

عنوان پروژه 

سال ساخت

مجریان طرح 

گزارش فعالیت

دستگاه آب شیرین کن خورشیدی دی ماه ۱۳۹۶ سجاد نادر پور (عضو همکار انجمن- مسئول کمیته طراحی  و ساخت )؛ مجید منطقی (دبیر انجمن- مسئول نظارت ) gozaresh-pajohesh

           عنوان پروژه سال ساخت مجریان طرح گزارش فعالیت
نرم افزار هم دانشگاهی بهمن ماه ۱۳۹۶ امیر سلطانیان، مجید منطقی، فاطمه واحد روز، حسین جعفری ( اعضای انجمن علمی مهندسی عمران) gozaresh-khalaghiat

 

                                                            


 

عنوان مسابقه زمان برگزار کنندگان گزارش فعالیت
خرپای ماکارانی بهار ۹۷ اعضای انجمن علمی مهندسی عمران مسابقه خرپای ماکارونی

                    

عنوان جلسه زمان برگزار کنندگان گزارش فعالیت
ارتقای مهارت نیمسال دوم ۹۷-۹۶ انجمن عغلمی مهندسی عمران جلسات ارتقا مهارت

             عنوان کارگاه  زمان برگزار کنندگان گزارش فعالیت
آموزش ETABS نیمسال دوم ۹۷-۹۶ اعضای شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی عمران آموزش ETABS

               عنوان همایش زمان برگزار کنندگان گزارش فعالیت
تئوری زندگی و عمران ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶ اعضای انجمن علمی مهندسی عمران gozaresh-roydad-elmi