گالری تصاویر

   جشنواره حرکت اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانشگاه حکیم سبزواری

                              هفتمین دوره مسابقات ریخته گری کشور- شهریور ماه ۱۳۹۷ دانشگاه حکیم سبزواری

                                                           بازدید از مجتمع فولاد اسفراین – اردیبهشت ماه ۱۳۹۶