دستاوردها

عنوان همایش  زمان  برگزار کننده گزارش همایش  
هفتمین دوره مسابقات سراسری ریخته گری شهریور ماه ۱۳۹۷ انجمن علمی مهندسی مواد report metallurgy

 

  

گزارش علمکرد از اردیبهشت ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۷
report material