دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه حکیم سبزواری

  نشان دانشگاه حکیم سبزواری تأسیس ۱۳۶۶ خورشیدی نوع سراسری (دولتی) رئیس جواد حدادنیا - سرپرست از 1392/09/20 معاون پژوهشی علی اصغر مولوی هیئت علمی 200 نفر مکان سبزوار نام مستعار حکیم وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وب‌گاه www.hsu.ac.ir دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۳۶۶ ...