کارگاه آموزشی پردازش تصاویر میکروسکپی به همت انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه در تاریخ ۱۲و۱۳ آذرماه سالجاری و زیر نظر مرکز آموزش های آزاد دانشگاه با تدریس آقای دکتر محمد حسن دانشی فر عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه برگزار گردید در این کارگاه آموزشی که بیش از ۴۰ نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه حضور داشته و نحوه انجام کار با نرم افزار پردازش تصاویر میکروسکپی (Clemex) و متالوگرافی کمی آموزش داده شد. در پایان این کارگاه دو روزه به کلیه شرکت کنندگان مدرک معتبر از سوی مرکز آموزش های آزاد دانشگاه اعطا گردید.