جناب آقایان دکتر غلامرضا ابراهیمی و دکتر اسماعیل لکزیان

کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در حوزه فنی و مهندسی در سال ۱۳۹۷ را صمیمانه به شما و جامعه دانشگاهی تبریک عرض نموده و از خدواند متعال موفقیت های روز افزون برایتان مسالت داریم.

 

رئیس و اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده فنی و مهندسی